เลเซอร์กำจัดขน Long Pulsed Nd : YAG Laser

Hair Removal (Long Pulsed Nd :YAG Laser) เลเซอร์กำจัดขนถาวร หยุด! การถอน การโกนขน การแว็กซ์ขน ใช้ครีมกำจัดขน เพราะการถอน การโกน การแว็กซ์ ไม่สามารถกำจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เมื่อรักษาด้วย เลเซอร์ขน Hair ...อ่านเพิ่มเติม